Forløbet

Forløbet strækker sig over seks måneder og består af seks temadage hvor projektets partnere og eksperter vil give jer ny viden og indsigt, samt løbende individuel rådgivning hvor I hele tiden har fokus på netop jeres forretning og koncept. 


De seks temaer er

Konceptdesign af produkt/service

  • Analyse af kundebehov og markedsforhold
  • Formulering af værdiskabende ydelser og forretningsmodeller
  • Udarbejdelse af konceptdesign af produkt/service og forretningsmodel.

Landbrugsfaglige muligheder

Værdiskabelsen for slutbrugeren er essentiel i en succesfuld implementering.

  • Afprøvning af konceptdesign i en slutbrugerkontekst
  • Systematisk landbrugsfaglig vurdering  og sparring af konceptdesign med landbrugsfaglige eksperter

Opsamling og tilgængeliggørelse af data

  • Viden om og hjælp til opsamling af data og tilgængeliggørelse af data, herunder datasikkerhed, i relation til jeres konkrete produkt-/serviceidé.
  • Inspiration til nye måder at digitalisere jeres kerneprodukter

Datavalidering og statistik

Data er i sig selv ikke værdifulde. De skal ofte renses og sammenstilles, så de kan udveksles og analyseres.

I får viden om og hjælp til at sikre datakvaliteten, så I kan realisere jeres databaserede serviceidé.

Managementsystemer og platforme

Værdien af data øges markant, når data kan bringes i spil i det bredere ”digitale økosystem”.

Viden om og hjælp til integration med eksisterende systemer og platforme, så I kan bringe jeres data, produkter og services i spil overfor både kunder og samarbejdspartnere.

Implementering

I får viden om og hjælp til systematisk implementering i forretning og organisation, så I bliver i stand til konkret at implementere og sætte leveringen af nye databaserede produkter og services i drift.

Alle virksomhedsforløb afsluttes med udarbejdelse af en konkret handlingsplan som skitserer, hvordan I bedst kan arbejde videre.