name

Invitation til temadag 3 og 4

Dobbelt temadag om opsamling og bearbejdning af data

20. maj 2021

  • Tema 3 "Opsamling og tilgængeliggørelse af data" kl. 9.00 - 12.00
  • Tema 4 "Datavalidering og statistik" kl. 13.00 - 15.00 

Tema 3: Opsamling og tilgængeliggørelse af data

Under halvdelen af virksomhederne i agroindustrien har erfaring med dataopsamling fra deres udstyr, og kun ganske få er i stand til effektivt at udnytte de data der opsamles til nye formål. Således går virksomhederne potentielt glip af de nye muligheder for udnyttelse af data, herunder blandt andet til beslutningsstøttesystemer ved hjælp af “big data og machine learning som præsenteret i temaet “datavalidering og statistik”. 
Databaserede beslutningstøttesystemer kan hjælpe den enkelte virksomhed til at styrke egen viden om brug af deres produkter, hjælpe med videreudvikling af nye produkter, ligesom data fra flere producenter kan kombineres til at opnå nye anvendelsesområder. 
Virksomhederne får 
i dette tema viden om opsamling af data og tilgængeliggørelse af data, herunder om “Internet of things” sensorik, moderne trådløse teknologier og datasikkerhed, samt eksempler på hvordan man kan bruge data til at lave moderne IT-løsninger til deres kunder, herunder smartphones og smartwatches. Som en del af et virksomhedsforløb hjælper vi jer med at få belyst jeres egne ideer til nye produkter eller serviceydelser.
 

Temadagen afholdes af Aarhus Universitet, Institut for ingeniørvidenskab

 

Tema 4: Datavalidering og statistik
Data forventes i stigende grad at skabe vækst og forretning, ikke mindst i agroindustrien. Men for at data effektivt kan omsættes til værdi, kræver det, at man ved, hvordan. Data skal ofte renses, før de meningsfuldt kan analyseres. Samtidig er det vigtigt at gøre sig klart, hvad man gerne vil med sine data – skal data bruges til at forudsige hændelser, identificere sammenhænge – eller noget helt tredje. Endeligt skal analyseværktøjet eller modellen vælges klogt. Alt dette skal være på plads, inden data kan blive til værdi for dig. På denne temadag vil vi stille skarpt på, hvordan du kan komme i gang med din databaserede serviceidé.

Du får et smugkig ned i digitaliseringens maskinrum, hvor vi sætter spot på hype-begreber som Big Data, Machine Learning og AI. Vi vil komme med konkrete eksempler på digitaliseringsidéer og dykke ned i cases, der illustrerer muligheder og faldgruber inden for digitalisering. I break-out rooms vil der være plads til at diskutere din digitaliseringsidé.  

Temadagen afholdes af AgroTech, Teknologisk Institut

Samtykke

Når du registrerer dig, giver du samtykke til, at projektpartnerne i "Vækst i agroindustrien - powered by data", Teknologisk Institut, SEGES, Aarhus Universitet samt Dansk Agroindustri, må lagre, behandle og benytte dine kontaktoplysninger. Kontaktoplysningerne vil blive lagret, behandlet og benyttet med det formål at rapportere til Industriens Fond samt at muliggøre dialog med projektpartnerne i forbindelse med projektet. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved henvendelse til sttj@teknologisk.dk. 

Læs mere om behandling af dine persondata og dine rettigheder her:www.teknologisk.dk/privatliv