name

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Aarhus Universitet har en solid forankring i Danmarks erhvervsliv og bidrager både med den nyeste forskning, virksomhedsrådgivning og myndighedsbetjening indenfor "sensor til cloud"- området.

Ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, arbejder forskerne på bæredygtige teknologiske løsninger til fremtidens udfordringer. Aarhus Universitet har et solidt internationalt samarbejde indenfor teknisk-naturvidenskabelig forskning, og vil bringe deres netværk og store viden i spil i samarbejdet med de deltagende virksomheder.


Forankret i klassiske tekniske ingeniørfaglige discipliner og kombineret med de nyeste metoder indenfor sensorik, kunstig intelligens og big data, samt mobil og effektiv dataadgang, bidrager Aarhus Universitet med viden om effektiv dataflow fra sensor til cloud, og tilbage til landmanden og hans leverandører for let og tidskritisk adgang til relevante data og beslutningsstøtte.

Derfor er vi med i projektet

”Vi er med fordi vi brænder for at bringe vores kompetencer i spil til gavn for den danske landbrugssektor og bidrage til innovation der kan skabe nye arbejdspladser og sikre ny viden på området. Vi bidrager særligt med vores mangeårige erfaring indenfor dataopsamling, behandling, og præsentation, herunder i høj grad til landbrugssektoren. ”