Virksomheder

Her kan du møde de virksomheder der deltager i 2021 forløbet.

Oversigt

 • CMN Maskintech

  CMN maskintec A/S er et dansk produktions- og udviklings firma indenfor landbrugs- og have/park-maskiner.

  Læs mere
 • Daltec A/S

  Hos Daltec producerer vi fodringsanlæg til bl.a. svineproduktion, kvæg, fjerkræ og fisk. Det har vi gjort i over 40 år siden 1978. For os er brugernes oplevelse af driftssikkerhed …

  Læs mere
 • Højgaards

  Læs mere
 • KJ Klimateknik

  ”Der er et stort potentiale i konvertibilitet mellem forskellige systemer. Det vil kunne optimere driften hos landmanden, som samtidig vil kunne opnå bedre overblik og brugervenlig…

  Læs mere
 • Landia

  "Landia har været med som leverandør til dansk landbrug siden opstart af gylleproduktion. Vi ønsker også at være en stor del af fremtidens leverandører. Derfor er det vigtigt for o…

  Læs mere
 • One2Feed

  “Vi glæder og til at komme i gang med forløbet og vi mener vi kan få en masse gode værktøjer ud af projektet” - Jesper Scriver, Sales & Support, One2Feed

  Læs mere
 • Søby

  ”Vi har i slutningen af 2020 sat ny strategisk retning for SØBY frem mod 2023. Digitalisering er et af de hovedtræk som går igen i vores strategiske ambitioner for fremtiden. Derfo…

  Læs mere
 • Washpower

  "Vi er super glade for at være blandt de valgte virksomheder. For os rammer projektet perfekt med vores strategi omkring digitalisering og det bliver et væsentligt bidrag til vores…

  Læs mere