name

Domino


DOMINO A/S er en moderne produktionsvirksomhed med base i bearbejdning af plastplader og rustfrit stål. Disse materialer er hovedkomponenterne i fremstillingen af vores produktområder indenfor foderautomater, udmugningsanlæg, drikkekopper, trug og andet tilbehør til svine- og kvægbranchen. I flere årtier har et  tæt samarbejde med landbrugets parter bidraget til udviklingen af et bredt sortiment af udstyr til fodring af grise og kvæg. I 2006 udvidede vi aktiviteten med introduktionen af Domino Pig-Sort sorteringsanlæg, et nyt koncept for slagtesvin i storflokke. 


Det er og vil altid være vores målsætning at levere produkter med høj værdi, såvel i funktion som i kvalitet og design.