name

Dansk Agroindustri

Dansk Agroindustri (DAI) er en brancheforening, der arbejder for vidensdeling og synliggørelse af branchens samfundsmæssige betydning, og som bidrager til at optimere medlemmernes forretning. DAI er medlem af Landbrug & Fødevarer (L&F), der er en erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 170 milliarder kroner årligt og med 189.000 beskæftigede repræsenterer fødevareklyngen et af Danmarks vigtigste eksporterhverv.


Medlemskredsen består af knap 90 virksomheder, der har specialiseret sig i landbrugsmaskiner, maskiner til fødevareindustrien, staldudstyr, udstyr til gylle- og kornhåndtering, bioenergi og AgTech-løsninger. Foreningen har derved et tæt og indgående kendskab til agroindustrien.

Foreningen har en målsætning om at øge og forbedre industriens konkurrenceevne gennem vidensdeling, indflydelse afsætningsfremme. Dette sker bl.a. ved medlemsorienterede aktiviteter, hvor medlemmer samles og i fællesskab bidrager vækst og værdiskabelse.

Dansk Agroindustri er medlem af Landbrug & Fødevarer (L&F), hvorved foreningen og foreningens medlemmer også har adgang til en lang række eksperter i en af landets største interesseorganisationer. DAI er ligeledes medlem af den europæiske interesseorganisation for agroindustri, CEMA. På den måde bidrager DAI gennem CEMA også til erhvervsfremme på internationalt niveau. 

DAI ejer sammen med L&F nordens største landbrugsmesse, Agromek, der grundet messens internationale anerkendelse er et ideelt udstillingsvindue for ny teknologi.

Motivation for deltagelse i projektet

Det er essentielt, at der fortsat er vækst og innovation i agroindustrien, for at erhvervets konkurrenceevne opretholdes. Brugen af ny teknologi er også altafgørende, hvis fødevareklyngen skal nå sin målsætning om klimaneutralitet inden 2050. Her er ingen tvivl om, at brugen og håndteringen af data er alfa og omega – både til optimering, men også rapportering.

Dansk Agroindustri bidrager med forenings kendskab til industrien og foreningens søsterforhold til Agromek. Herudover bidrager Dansk Agroindustri til videreformidlingen af informationer vedrørende projektet gennem direkte kontakt til de agroindustrielle virksomheder.