name

SEGES Innovation

SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv


SEGES Innovation er et fagligt videns- og innovationshus, der arbejder med alt, der har med landbrugsdrift at gøre. Fra de store landbrugsfaglige emner inden for planter, miljø, naturpleje, dyrehold og økologi til økonomi, skat, jura, it, arkitektur, regnskab, HR og undervisning. Det sker i tæt samarbejde med universiteter, ministerier, virksomheder og interesseorganisationer i både ind- og udland.

Vi identificerer de forretningsmæssige potentialer i landbruget. På den måde kan vi give danske landmænd og gartnere de bedste redskaber til at drive deres virksomhed rentabelt og samtidig holde fokus på miljø og dyrevelfærd. 

SEGES Innovation udfylder rollen som brobygger mellem forskningen og det praktiske landbrug. Samtidig udvikler vi vores produkter og services i samarbejde med vores brugere. Vi sørger for, at den nye viden og teknologi hurtigt kommer i brug hos de danske landmænd, så de har de bedste redskaber til at optimere deres bedrift.

Vi skaber selv en del af vores nye viden ved at deltage i nationale og internationale projekter og gennem vores omfattende forsøgsarbejde. Vi samarbejder med forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og private virksomheder fra hele verden og sikrer på den måde offentlige forsknings- og udviklingsmidler til innovation i landbrugs- og fødevareerhvervet.

SEGES Innovation er en del af Landbrug & Fødevarer. 

Hvorfor er SEGES Innovation med i projektet

SEGES Innovation arbejder med digitalisering samt udviklingen af effektiv og innovativ landbrugsteknologi og kan i projektet bidrage med solid agro faglig viden for at sikre reel værdiskabelse ved digitaliseringen. Derudover har SEGES mangeårig erfaring med udnyttelse af data på tværs af fødevareklyngen og knowhow om digital forretningsudvikling samt udvikling og drift af data- og it-løsninger. SEGES driver digitale managementløsninger, som allerede benyttes af mere end 25.000 danske landmænd, og de deltagende virksomheder tilbydes adgang til dette ”digitale økosystem”.